Styrelse 2018-2019
 
 
Ordförande: Björn Söderstedt. Drottningholmsvägen 21 S-112 42 Stockholm
bjornbrskonsult@gmail.com ordforanden@islandssamlarna.se
 
 
Kassör: Leif Nilsson
kassoren@islandssamlarna.se
 
 
Sekreterare: Mikael Magnusson
sekreteraren@islandssamlarna.se
 
 
Redaktör: Kjell Idling,Leif Nilsson,Kaj Librand och Bengt Påhlman
redaktor@islandssamlarna.se
 
 
Ledamöter: Kjell Idling
Kjell.idling@telia.com
 
 
Vice Ordförande: Claes Forshill
 
 
Suppleant: Anders Fridell
 
 
Valberedning: Tomas Olsson, Leif Eriksson
 
 
Revisor: Jan-Ove Brandt