Styrelse 2022
 
 
Ordförande: Lars-Ove Pehrsson.
ordforande@islandssamlarna.se
 
 
Kassör: Leif Nilsson
kassoren@islandssamlarna.se
 
 
Sekreterare: Wolfgang Bohnhorst
sekreteraren@islandssamlarna.se
 
 
Redaktör: Leif Nilsson,Kaj Librand och Bengt Påhlman
redaktor@islandssamlarna.se
 
 
Ledamöter: Mikael Magnusson
BMV.Magnusson@gmail.com
 
 
Ledamöter: Mats Edström
mats.edstom@karolinerna.com
 
 
Vice Ordförande: Leif Eriksson
vasby1@hotmail.com
 
 
 
Valberedning: Magnus Kjellander. Sammankallande
magnus.kjellander52@gmail.com
 
Andreas Harrysson
Andreasharrysson@telia.com
 
 
Revisor: Jan-Ove Brandt