Nummerstämpelblad

Exempelsidor från bladsatsen. Pris CD SEK 200:- inkl porto, Bladsats SEK 250:- exkl porto.

Nummerstämpel Bladsats/Preprinted sheets containing the Icelandic Numeral Cancellations. Price CD SEK 200:- incl postage, Preprinted sheets SEK 250:- + postage

>