Startsidan
Om Islandssamlarna
Medlemsaktiviteter
MÖTEN/Meetings
Bli medlem/Be member
Styrelsen/Board
Litteratur för försäljning/Literatur for sale
Litteratur för utlåning

Nummerstämpelblad/Preprinted sheets containing the Icelandic Numeral Cancellations.

Rapporter Nr 1-181

Two Kings Postal Cards Part 1. Sid 1-44

Medlemsansökan/Members application

Samling

AUKTION 21 April 2018 i Göteborg i klubblokalen se karta/Map Göteborg, kl 10.00.

Länkar till Frimärksklubbar/Links to clubs
 
Länkar till Auktionssidor och handlare/Links to dealers
 
Islandsklubben Göteborg
 
Sveriges Filatelist Förbund (SFF)
 
Malmex2018
Stockholmia2019
Samfundet-Sverige-Färöarna
Islands digitala landsarkiv
Datum för senaste uppdatering: 2018-06-13. Höstens möten
NY MÖTESLOKAL FR.O.M SEPTEMBER 2017 SE MÖTEN.