Startsidan
Om Islandssamlarna
Medlemsaktiviteter
MÖTEN/Meetings
Bli medlem
Styrelsen/Board
Litteratur för försäljning/Literatur for sale
Litteratur för utlåning

Nummerstämpelblad/Preprinted sheets containing the Icelandic Numeral Cancellations.

Rapporter Nr 1-185

Stadgar

Two Kings Postal Cards Part 1. Sid 1-44

Medlemsansökan/Members application

Samling

Auktion 16 Maj 2020

Länkar till Frimärksklubbar/Links to clubs
 
Länkar till Auktionssidor och handlare/Links to dealers
 
Sveriges Filatelist Förbund (SFF)
 
Nordia Malmö2020
Samfundet-Sverige-Färöarna
Islands digitala landsarkiv
Datum för senaste uppdatering: 2020.05.17. Nästa möte 10.9.Resultatlista Auktion 16.5 2020
NY MÖTESLOKAL FR.O.M SEPTEMBER 2017 SE MÖTEN.