Startsidan
Om Islandssamlarna
Medlemsaktiviteter
MÖTEN/Meetings
Bli medlem
Stadgar antagna 2021.06.19
Verksamhetsberättelse 2020
Årsbokslut 2020
Valberedningens förslag 2021
Styrelsen/Board
Litteratur för försäljning/Literatur for sale
Litteratur för utlåning

Nummerstämpelblad/Preprinted sheets containing the Icelandic Numeral Cancellations.

Rapporter Nr 1-190

Two Kings Postal Cards Part 1. Sid 1-44

Medlemsansökan/Members application

Samling

Länk till Auktion 9 Januari 2021

Länkar till Frimärksklubbar/Links to clubs
 
Länkar till Auktionssidor och handlare/Links to dealers
 
Sveriges Filatelist Förbund (SFF)
 
Samfundet-Sverige-Färöarna
Islands digitala landsarkiv
Datum för senaste uppdatering:2022.01.11 Tallin resa INSTÄLLD se möten.