Startsidan
Om Islandssamlarna
Medlemsaktiviteter
MÖTEN/Meetings
Bli medlem
Stadgar antagna 2021.06.19
Styrelsen/Board
Litteratur för försäljning/Literatur for sale
Litteratur för utlåning

Nummerstämpelblad/Preprinted sheets containing the Icelandic Numeral Cancellations.

Rapporter Nr 1-192

Two Kings Postal Cards Part 1. Sid 1-44

Medlemsansökan/Members application

Samling

Var auktion 22 Maj 2022.

Länkar till Frimärksklubbar/Links to clubs
 
Länkar till Auktionssidor och handlare/Links to dealers
 
Sveriges Filatelist Förbund (SFF)
 
Samfundet-Sverige-Färöarna
Islands digitala landsarkiv
Datum för senaste uppdatering:2022.05.13 OBS TALLINN RESAN Ändrat datum från den 6.9 till NYTT DATUM 7/9. Auktion 22:e maj 2022 Inlagt med bilder och text.